I samarbete med TotalByggen i Västerås har vi flyttat gips in i byggnaden.